Alex

Genom bland annat en forskarutbildning i filosofi (St. Andrews / Stirling) har jag försökt förstå mänsklig motivation och den kunskap vi har om våra egna handlingar.
Jag jobbar nu med Vuxenutbildning och SFI inom ABF Stockholm men utbildar mig också till lärare.
Läs gärna min publikation "Knowing Achievements" eller titta på min avhandling, (vars titel är skriven med någon sorts grammatiskt svaj medvetet men inte avsiktligt).
På adressen varför.se (med "ö") tänker jag preliminärt skriva om utbildning och filosofi.